Advisory Board

ADVISORY BOARD

Hvad er et Advisory Board

Et Advisory board defineres som en gruppe mennesker, der vejleder/rådgiver direktionen i virksomheden, uden indflydelse og magt til at bestemme om virksomhedens mål og retning.

Hvorfor vælge et Advisory Board

Der findes flere grunde til at virksomheder i dag vælger og har behov for et Advisory Board, nogle af de mest kendetegnene er krav til vækst, udvikling af eksisterede og nye forretningsområder, strategi udvikling, vedholdenhed der tilsikre nye tiltage ved bliver og forankres, Digital Parathed, Disruption, digital platform, efterspørgsels fra kunderne, kundeloyalitets.

Sammensætning af Advisory board

Et Advisory board bør sammensættes ud fra ønsket om at styrke virksomhedens markedsposition – herunder at støtte ejeren med viden og kompetencer og sikre ejeren efterlever de indgået aftaler og planer. I den sammenhæng er der ikke meget forskel på en bestyrelse og et Advisory board.

Professionel bestyrelse eller Advisory board

Største forskel på en professionel bestyrelse og Advisory board er at Advisory board ingen formel magt har. Ejeren er helt uden forpligtelse over om at følge råd fra Advisory board, og derfor vigtigt at ejeren på forhånd gør sig klar, om han vil bruge og følge rådene fra sit Advisory board og respektere det ved at forberede sig grundigt til hver møde. Hvis ejeren ikke er klar til dette er det bedre ikke at oprette et Advisory board.

Ansvar for Advisory board

Ved Advisory board i personligt ejede virksomheder er det væsentligt i forbindelse med etableringen, at afgøre om dette alene skal have en intern rådgivende funktion, eller om den over for omverdenen f.eks. banker og kreditgivere skal fremtræde som en egentlig bestyrelse. Hvis det sidste er tilfældet, og Advisory board således træder frem for offentligheden så må det forventes, at dette og hermed det enkelte medlem kan have samme ansvar over for tredjemand som i virksomheder med lovpligtig bestyrelse.

Hvem er vi

Kenneth, som sammen har mere end 30 års erhvervserfaring og mere end ti års bestyrelses og Advisory board erfaring både nationalt og internationalt, stor og små virksomheder

Vi har ejer leder erfaring og ved derfor, helt præcist hvad det vil sige at ”havde hånden på kogepladen” og behov for at udvikle virksomheden med udefra kommende indspark.

Vi tilbyder

En Advisory board pakke løsning som inkluderer:

  • 1 opstartsmøde
  • 6-12 årlige møder med direktion/ejer
  • Opfølgning på driften af virksomheden
  • Opfølgning på salg
  • Sikre fremdrift på igangsat projekter